Snelle hulp

is van levensbelang!

Het was tijdens die Ronde van Deil in de zomer van 2012 dat een dorpsgenoot aan de wedstrijdloop deelnam, onwel werd en gelukkig door twee ‘deskundigen’ die achter hem liepen direct werd gereanimeerd. Toen ruim 7 minuten de ambulance het parcours opreed en de AED-apparatuur kon inzetten, werd het slachtoffer, gelukkig alweer zelfstandig ademend naar het ziekenhuis overgebracht. En is dankzij dit snelle handelen van omstanders volledig hersteld.

Dit ongeval heeft een aantal mensen aan het denken gezet om in Deil zelf een AED te plaatsen met een netwerk van personen die kunnen reanimeren. Het idee van de 6 minutenzone was geboren.

 

Welkom op de website van de 6 minutenzone uit Deil

Een “6 Minuten Zone”is een gebied waarbinnen een groep burgerhulpverleners, binnen 6 minuten na een alarmering, start met het reanimeren en een AED kan inzetten.

En bij ons in Deil hebben we inmiddels een werkende 6 minutenzone met honderd geschoolde hulpverleners en de beschikking over 4 AED's!!

Als je via 112 melding maakt van een ernstige situatie waarbij gereanimeerd moet worden, wees dan duidelijk en zeg dat het om een reanimatie gaat! Voorkom misverstanden. De 112-operator zou anders een verkeerde inschatting kunnen maken, waardoor de Burgerhulpverleners niet automatisch worden ingeschakeld!

Aanschaf oefenmateriaal leefbaarheidsbudget:

Het is al weer een tijdje geleden dat vele van jullie hebben meegeholpen met het verzamelen van stemmen voor het leefbaarheidsbudget. Dat de 6 Minuten Zone een plaats heeft verworven in Deil bleek wel uit het aantal stemmen dat we binnen haalden en daarmee de eerste plaats behaalden.

We hebben daarna de nodige offertes opgevraagd en daarna zijn we in gesprek gegaan met de leverancier van onze AED's, Just4Safety in Tiel.

Die deed ons een aanbod wat onder de prijs van de offertes lag en vervolgens hoefden wij niet lang na te denken, bestellen dus.

Inmiddels zijn alle spullen binnen en is de rekening ook al betaald door de gemeente.

Wij willen jullie laten zien wat we aangeschaft hebben en wij nodigen jullie uit op:

donderdag 13 december om 20.00 uur in het Duifhuis (de koffie staat klaar).

We willen dan ook een foto maken en dit met een persbericht naar de krant sturen.

Tenslotte mag iedereen in Deil (en natuurlijk ook daarbuiten) weten waar we mee bezig zijn.

 

Informatiedag 6 Minuten Zone Deil:

Op zaterdag 12 januari 2019, van 10.00 tot 13.00 uur, willen we een informatiedag organiseren in het Duifhuis voor de inwoners van Deil, om de 6 Minuten Zone nog meer bekendheid te geven en zoveel mogelijk mensen kennis te laten maken met reanimatie.

We willen daarmee onze dorpsgenoten informeren over de werking van de 6 Minuten Zone en hopen daarmee nog meer mensen te bereiken die een reanimatiecursus willen volgen.

In het persbericht willen we hier ook aandacht aan schenken, maar vragen u ook om buren en kennissen hierover te informeren.

Iedereen kan tussen 10.00 en 13.00 uur binnen lopen en zich laten informeren.